Tuesday, 26/01/2021 - 05:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoà Long
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV. Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0939371018
  • Email:
   ntttrang.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0939113414
  • Email:
   nthieu.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Ngô Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   01692340719
  • Email:
   nvminh.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Lâm Thị Ngọc Cưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV. TPT
  • Điện thoại:
   0909937033
  • Email:
   ltncung.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0907815081
  • Email:
   ntphuong.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Hồ Mỹ Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0907344145
  • Email:
   hmxuyen.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Lê Thị Ngọc Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   01649578802
  • Email:
   ltntrinh.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Phạm Thị Thúy Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0939853832
  • Email:
   pttlieu.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Đào Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0673849583
  • Email:
   ndmtam.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Phan Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   01698245407
  • Email:
   ptnhanc2hoalong@laivungeduvn
 • Hồ Mười Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0973909266
  • Email:
   hmemc2hoalong@laivungeduvn
 • Nguyễn Phượng Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0977336969
  • Email:
   nptuong.c2hoalong@laivung.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0949335859
  • Email:
   nttdung.c2hoalong@laivung.edu.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 25
Tháng 01 : 1.318
Năm 2021 : 1.318